Firma G&R S.A. jest…

Facylitatorem projektów w zakresie dostaw wyrobów i technologii na rzecz obrony i bezpieczeństwa.

Pracując dla najbardziej wymagających klientów zarówno w kraju jak i za granicą, G&R oferuje nowoczesne rozwiązania, wsparcie merytoryczne oraz rzetelną i terminową realizację projektów.

Wszystkie aspekty prowadzonych przez firmę aktywności cechuje wykorzystanie właściwych narzędzi analizy i kształtowania rynku. Wysokiej klasy zespół ekspercki gwarantuje klientom dojrzałą i profesjonalną obsługę na różnych etapach realizowanych inwestycji.


Zapraszamy do szerszego zapoznania się z potencjałem firmy
oraz jej doświadczeniami w wybranym obszarze.

dokument

Adres

G&R S.A.
ul. Śródziemnomorska 29
02-758 Warszawa, Polska

Informacja prawna

KRS: 0000409518
REGON: 017392567
NIP: 521-31-69-582
KAPITAŁ: 187 500 PLN

Kontakt

E-mail: biuro@gandr.pl
Faks: (+48-22) 651 87 94
Telefon: (+48-22) 642 89 02
(+48-22) 651 87 92

Dział handlowy
E-mail: handlowy@gandr.pl

Dział techniczny
E-mail: serwis@gandr.pl

Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu i Ochrony Informacji Niejawnych
E-mail: d.cader@gandr.pl